Pal in de stad

PAL live wordt mede mogelijk gemaakt in samenwerking met:

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen

Netwerken Palliatieve Zorg hebben als taak om organisaties die betrokken zijn bij de palliatieve zorg met elkaar te verbinden, zodat zij optimale palliatieve zorg kunnen bieden. Netwerken hebben vier hoofdtaken: informeren, coördineren, faciliteren en signaleren.

Landelijk Expertisecentrum Sterven

Het landelijk expertisecentrum sterven zien het als haar missie om bij te dragen aan kwaliteit van leven voor iedere stervende door inzicht te geven in het proces van sterven en door het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven.

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover informeert over uitvaartrituelen en biedt reflectie op sterfelijkheid in brede zin. Hoe wij omgaan met de dood zegt veel over wie we zijn, onze afkomst en de tijd waarin we leven. Deze vraag staat centraal bij dit museum.

Bureau MORBidee

Experts in communicatie over het levenseinde. Bureau MORBidee kan helpen jou en/of jouw organisatie om die belangrijke en zinvolle communicatie te integreren of te verbeteren.

Gemeente Amsterdam

Openbare bibliotheek Amsterdam en Diemen

De Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is een culturele instelling, met als doel het vrije verkeer van informatie in de Amsterdamse samenleving te bevorderen. De OBA is opgegeven als culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Gemeente Diemen

dr. C.J. Vaillantfonds

Het Dr.C.J.Vaillantfonds is het goede doelen fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC).In dit Fonds worden de opbrengsten samengebracht van metalen die na een crematie overblijven. Hiermee ondersteunt het Dr.C.J.Vaillantfonds sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven.