Pal in de stad

Pal leert: Overheidscampagne vestigt aandacht op palliatieve zorg

In november is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg gestart. Met de campagne wil het ministerie stimuleren dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase. VWS heeft zich bij de ontwikkeling van de campagne laten adviseren door PZNL (Palliatieve Zorg Nederland) en Patiëntenfederatie Nederland. 

 

Uit onderzoek van PZNL was gebleken dat ongeneeslijk zieke mensen niet altijd passende palliatieve zorg krijgen. Onder meer omdat ze de mogelijkheden die er zijn niet altijd kennen. Daarom moedigt de campagne deze mensen aan om met hun naasten en zorgverleners stil te staan bij hun wensen en grenzen in hun laatste levensfase.  

 

Palliatieve zorg belangrijker

Palliatieve zorg, als onderdeel van de gezondheidszorg, zal in de nabije toekomst steeds belangrijker worden: het aantal ouderen neemt toe en ze leven gemiddeld langer. In 2021 overleden 170.000 mensen. Daarvan maakten ruim 106.000 mensen een ziektetraject door waarbij palliatieve zorg een uitkomst had kunnen bieden. In 2050 liggen die aantallen op respectievelijk 240.000 overledenen en zullen 170.000 mensen een palliatieve levensfase doormaken. 

 

Bewustwording cruciaal 

Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport, benadrukt het belang van de nieuwe campagne: “Mensen die goede palliatieve zorg krijgen zijn vaak minder somber en angstig, hoeven minder vaak plotseling naar het ziekenhuis en ervaren een betere kwaliteit van leven in de laatste fase van hun leven. Daarom willen we met de campagne mensen die niet meer beter worden en hun naasten aanmoedigen om zich te verdiepen in de mogelijkheden. Het liefst zo snel mogelijk na het krijgen van de diagnose. Want als palliatieve zorg op tijd wordt ingezet, kan het een positief effect hebben op het leven van mensen die niet meer beter worden én de mensen om hen heen.” 

 

In de campagne vertellen drie mensen die ongeneeslijk ziek zijn hoe palliatieve zorg hen helpt. Voor de verspreiding van de campagne worden onder meer online video’s, advertenties en schermen in wachtkamers van huisartsen ingezet. Ook komen er flyers voor huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. Met de campagne komt VWS tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer om zorg in de laatste levensfase bespreekbaar te maken. Meer informatie is te vinden op overpalliatievezorg.nl/kwaliteit 

 

N.B. 

Wil je als zorgverlener ook aandacht besteden aan de campagne? Download hier de toolkit met daarin flyers, teksten voor e-mail en social media en de ervaringsverhalen van Jolanda, Michiel en Jannie.