Pal in de stad

Stichting Welzijn Diemen wil dat alle mensen in haar werkgebied zich prettig voelen en volwaardig meedoen aan het maatschappelijk leven.

 

De medewerkers van Welzijn Diemen zetten zich er voor in dat een ieder zich kan ontwikkelen om een sociale bijdrage aan de samenleving te leveren. Stichting Welzijn Diemen bevordert actief burgerschap, iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving.  Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.