Pal in de stad

Op een jaar vol verbinding!

Pal in de Stad wenst iedereen een verbindend jaar toe! Op een jaar waarin we open met elkaar kunnen communiceren over het thema levenseinde, in welke vorm dan ook.

Lees meer

Pal doet: Theatervoorstelling ‘De Wanen’

Theater Bellevue presenteert De wanen. In een maatschappij die meer focust op successen dan kwetsbaarheid is De wanen een voorstelling die ruimte geeft aan de onaangepaste geest. Over de vrijheid van fantasie en de realiteit van onze verbeelding.

Lees meer

Pal leert: Overheidscampagne vestigt aandacht op palliatieve zorg

In november is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg gestart. Met de campagne wil het ministerie stimuleren dat patiënten en hun naasten actief nadenken over zorg in de laatste levensfase. VWS heeft zich bij de ontwikkeling van de campagne laten adviseren door

Lees meer